Al in 1925 werden de eerste werkzaamheden van Riezebos Bouwbedrijf verricht. Hiervan getuigt nog een rekening uit dat jaar. Tot aan 1934 is verder weinig bekend. In dat jaar beginnen de broers Riezebos een metselbedrijf, om te kunnen voorzien in hun onderhoud. Lange tijd is het bedrijf in handen van deze broers gebleven. Daarna nam Arie Riezebos, de zoon van één van de oprichters, het bedrijf over.

Oud heiwerk

De eerste jaren werkten de gebroeders Riezebos voornamelijk voor boeren. Maar door de ervaring die Arie Riezebos al in het bedrijf had opgedaan, wist hij dat het bouwbedrijf meer kon bieden. Daarom kwam naast nieuwbouw en verbouw, ook de verkoop van hardhouten, kunststof en aluminium kozijnen, dakkapellen en serres erbij. Vaak werd er gewerkt voor particulieren, maar ook werden er bijvoorbeeld verenigingsgebouwen gerealiseerd en deed het bedrijf andere utiliteitsbouw.

“Na de beurskrach van 1929, was het begin jaren ’30 erg zwaar. De gebroeders Riezebos pakten alles aan om de kost te verdienen en hebben toen, onder andere, rioleringen aangelegd in Genemuiden. Zoals u ziet was het materieel nog niet zoals nu en waren er veel mensen nodig om het werk te realiseren.”

Website extra fotos en personeel 006

Arie Riezebos (1933), de tweede generatie

Arie is nog altijd betrokken bij het bedrijf: “’s Ochtends haal ik meestal de post op. Daarna is er geregeld nog een ‘kleinigheid’ te doen. Het blijft leuk om bij je bedrijf betrokken te blijven en te zien wat er allemaal gemaakt wordt”

Halverwege de jaren negentig werd het bedrijf overgenomen door Klaas Willem Riezebos, zoon van Arie Riezebos, en werd er besloten om het bedrijf puur op de particuliere markt te richten, zodat het zich nog meer kon specialiseren en daardoor nog meer kwaliteit kon bieden. Tot op heden werkt dit voor zowel het bedrijf als voor haar klanten erg goed. De medewerkers zijn hierdoor namelijk bijzonder klantgericht gaan denken en worden daar ook voortdurend in geschoold. Zie hiervoor ook de pagina scholing.

Riezebos geschiedenis 001

Een rekening uit 1925 laat iets zien van de eerste geschiedenis
van Riezebos Bouwbedrijf. Het uurloon blijkt fl 0,46 te zijn
geweest, ofwel € 0,21 en BTW bestond toen nog niet…

Riezebos geschiedenis 002

Willem Riezebos “meester metselaar”! De huidige directeur,
Klaas Willem Riezebos, is nog naar hem vernoemd.

Riezebos geschiedenis 003

Met dit waterpasinstrument werd vroeger gemaatvoerd.
Tegenwoordig gaat het er moderner aan toe!

Riezebos geschiedenis 004

Een reischaaf herinnert aan de oude tijden.