Geschiedenis

Al in 1925 werden de eerste werkzaamheden van Riezebos Bouwbedrijf verricht. Hiervan getuigt nog een rekening uit dat jaar. Tot aan 1934 is verder weinig bekend. In dat jaar hebben de broers Riezebos een metselbedrijf, om te kunnen voorzien in hun onderhoud. Broer Willem overleed op jonge leeftijd. Lange tijd is het bedrijf in handen van broer Johan gebleven. Daarna nam Arie Riezebos, de zoon van Johan, het bedrijf over.

De eerste jaren werkten de gebroeders Riezebos voornamelijk voor boeren. Maar door de ervaring die Arie Riezebos al in het bedrijf had opgedaan, wist hij dat het bouwbedrijf meer kon bieden. Daarom kwam naast nieuwbouw en verbouw, ook de verkoop van hardhouten, kunststof en aluminium kozijnen, dakkapellen en serres erbij. Vaak werd er gewerkt voor particulieren, maar ook werden er bijvoorbeeld verenigingsgebouwen gerealiseerd en deed het bedrijf andere utiliteitsbouw.

Arie was nog lange tijd betrokken bij het bedrijf. In de ochtend haalde hij meestal de post op. Daarnaast was er geregeld nog een ‘kleinigheid’ te doen. Op de achtergrond leeft hij nog steeds mee met de gang van zaken.


Van links naar rechts, Arjen Riezebos, Klaas Willem Riezebos en Arie Riezebos

Begin jaren negentig werd het bedrijf overgenomen door Klaas Willem Riezebos, zoon van Arie Riezebos. Er werd besloten om het bedrijf puur op de particuliere markt te richten zodat het zich nog meer kon specialiseren en daardoor nog meer kwaliteit kon bieden. Tot op heden werkt deze aanpak erg goed voor zowel het bedrijf als voor haar opdrachtgevers. De medewerkers zijn hierdoor namelijk bijzonder klantgericht gaan denken en worden daar ook voortdurend in geschoold. Inmiddels was ook de vierde generatie (zoon Arjen) werkzaam in het bedrijf.

Halverwege 2022 heeft Klaas Willem het familiebedrijf doorgegeven aan zijn zoon Arjen (inmiddels de vierde generatie Riezebos) en 2 medewerkers die al lang werkzaam zijn binnen het bedrijf, te weten Johan Kok en Gert-Jan van Es. Hierdoor blijven de normen en waarden gehandhaafd en kon het fijne team van medewerkers gewoon doorwerken. Daardoor kunnen opdrachtgevers nog steeds rekenen op dezelfde professionele en klantgerichte aanpak.

Van links naar rechts, Johan Kok, Gert-Jan van Es, Arjen Riezebos en oud-directeur Klaas Willem Riezebos.

Oud heiwerk

Na de beurskrach van 1929, was het begin jaren ’30 erg zwaar. De gebroeders Riezebos pakten alles aan om de kost te verdienen en hebben toen, onder andere, rioleringen aangelegd in Genemuiden.

Website extra fotos en personeel 006

Arie Riezebos (1933), de tweede generatie

Riezebos geschiedenis 001

Een rekening uit 1925 laat iets zien van de eerste geschiedenis
van Riezebos Bouwbedrijf. Het uurloon blijkt fl 0,46 te zijn
geweest, ofwel € 0,21 en BTW bestond toen nog niet…

Riezebos geschiedenis 002

Willem Riezebos “meester metselaar”! De huidige directeur,
Klaas Willem Riezebos, is nog naar hem vernoemd.

Riezebos geschiedenis 003

Met dit waterpasinstrument werd vroeger gemaatvoerd.
Tegenwoordig gaat het er moderner aan toe!

Riezebos geschiedenis 004

Een reischaaf herinnert aan de oude tijden.